Website by Intertext Boekproducties

middenzuil
testbannergp
balkboven
welkom1
Bio1
Biblio1
Contact1
Gasten1
Guy Prieels

De pers over Bluf

‘Een heerlijk verteld boevenverhaal, waarbij de lezer tegelijkertijd afkeer krijgt van Van Vugt maar ook bewondering voor zijn sluwheid.’ C. Vandenbroucke, NBD Biblion

De pers over Bloedbroeders

‘In Bloedbroeders zet Guy Prieels op meesterlijke wijze het verhaal neer van een beruchte roversbende. Het resultaat is een volkse, spannende en soms gruwelijke vertelling.’ Guy Doms (Hebban.nl) ****

‘Met het kalme naturalisme van Buysse vertelt hij hoe de bende na de moord op de commisaris van Melle politievijand nummer één wordt. Maar hij haalt ook een vergeten stuk sociale geschiedenis boven, waarin prostitutie, roofovervallen, smokkel en geweld dagelijkse Vlaamse kost waren. Een eyeopener, en spannend ook.’ Johanna Spaey (Knack) ***

‘Autodidact Prieels knoopt aan bij het beste wat de Vlaamse twintigste-eeuwse letteren te bieden hebben: een vitalistische lofzang op het bandeloze zinnelijke leven.’ Frank Hellemans (Ons Erfdeel)

De pers over De wraak van meneer Jules

‘Prieels heeft de opmerkelijkste misdaadroman van dit voorjaar geschreven. Hij vertelt Pannecouckes leven met veel couleur locale, een oor voor dialoog en een vleugje gruwel en humor.’ John Vervoort, Standaard der Letteren

‘Guy Prieels vertelt Pliti's op feiten gebaseerde verhaal op een nuchtere, snelle en vooral heel erg sympathiserende manier. Af en toe waan je je in een nieuwe versie van De Witte.’ **** Knack Focus

‘De wraak van meneer Jules is Vlaamse lectuur om van te smullen, om bij te zinderen. Een puur misdaadverhaal over een van de meest roemruchte bandieten van België - misschien wel van de wereld (in die tijd dan) – dat je gebiologeerd aan de pagina’s gekluisterd houdt en pas doet stoppen als je na het noodlottige einde het boek eerbiedig dichtslaat. Kleurrijke personages, het prachtige Vlaamse dialect en een hoop spanning, liefde, respect en misdaad maken dit een onmisbaar en onvergetelijk verhaal voor de (thriller)liefhebbers. Chapeau voor Guy Prieels, chapeau voor meneer Jules!’ ***** Thrillzone

Prieels heeft een opmerkelijke misdaadroman geschreven. Het boek overspant meer dan een halve eeuw en Prieels vertelt met veel couleur locale, een oor voor dialoog en een vleugje gruwel (tanden trekken zonder verdoving) en humor (hoe een rijke stinkerd denkt dat hij de nacht kan delen met een jonge deerne maar uiteindelijk een geit aangeboden krijgt).’ John Vervoort (Knack.be) 

De pers over De meester, de muze & de eeuwigheid

‘Een hilarische sleutelroman over het wereldje maar ook een tijdloos verhaal.’ Knack.be

‘Ontluisterend boek over Roger Raveel.’ Het Laatste Nieuws

‘Guy Prieels is niet alleen een vlot schrijver, hij is een scenarist, een nauwkeurige observator, een analist, een episch en meeslepend verteller, met een plot dat het rechtvaardigheidsgevoel van de lezer aanwakkert en de grondwaarden van de mens ontrafelt, afweegt en tentoonstelt.’ 50net

De pers over Zwarte bruiloft

‘Guy Prieels is een rasverteller die met een rotvaart niet alleen het verdriet, maar dus ook de blijdschap, de heidense vervoering van het Vlaanderen van weleer in herinnering brengt. Knack.be

‘Dit boek is een bedwelmende orgie van  woorden waarbij Prieels moeiteloos gebruikmaakt van een breed en smakelijk palet. Toch wordt die woordenvloed meesterlijk beheerst en weet hij feilloos de grens van de overdaad te ontwijken. Er steekt massa’s wellust in dit boek. Maar het viriele, broeierige schrijven wordt ook afgewisseld met ontroerende passages die het verlangen naar rust, naar het liefdevolle nest koesteren.’ Kurt Van Eeghem

‘Een ambitieus, meeslepend, irritant, perfide, pakkend boek.’ Henri-Floris Jespers

Reacties van lezers

Zomaar toevallig uit de Brugse bib mijn maandelijkse boekenstapeltje meegenomen, waaronder Bloedbroeders: een heerlijk leesfestijn. Zwarte Bruiloft kon ik een maand later niet laten staan, en ook nu weer: echt Jolijt. Hoe komt het toch dat we van een Fijnschrijver als u nauwelijks – eigenlijk niet (!!) – horen??? Alvast dank voor de aangename uren die u mij bezorgde en… bij mijn volgende lectuur zal wel weer een Prieel-ei zitten, zeker? PN

Met stijgende verbazing heb ik gisteren jouw boek De Meester, De Muze en de Eeuwigheid gelezen. Zelf ben ik ook afkomstig van Zulte dus maakt het alles nog wat dichter bij huis, ook las en schrijf ik dit vanuit het verre Spanje. Best wel tragisch hoe deze vrij hevige en vrijgevige levens eindigen in inhaligheid. Hoe het leven vroeger anders was en hoe men zijn eigen leven ook op het allerlaatst kan verwoesten. Bijna had ik daarnet geschreven ‘heroïsche levens’… maar dat is enkel na de juiste coda gegeven. Dank u voor dit inzicht in de tragische tijdelijkheid van dit alles. Hoogachtend, JDS

Net uw boek De wraak van meneer Jules gelezen. Smaakt naar meer. IJzersterk verhaal met een bijna filmische apotheose. Spannend, grappig, op en top Vlaams, schrander. Meesterwerkje. Niets dan lof. Tom De Leur

Beste Mr Prieels, ik heb uren genoten van uw boek, De wraak van meneer Jules. Bedankt hiervoor. Frank Lambrechts

Het is louter toevallig dat ik vorige week in de Standaard Boekhandel was en mijn oog viel op uw boek. Aantrekkelijke titel en cover. Geen idee eigenlijk waarover het ging. Al liet de cover een onbewust belletje rinkelen. Na een paar bladzijden en een zoektocht op het internet later, begreep ik dat uw boek over Raveel gaat. Ik ken de kunstwereld alleen vanuit de marge. Maar ik geloof elk woord uit uw boek. Niet uit lichtgelovigheid, maar vanuit een soort ‘weten’. Dat Raveel zich zo heeft laten inpalmen door dat onbeduidende, op het eerste gezicht van elke verdenking verstoken vrouwmens, gaat mijn petje werkelijk te boven. Maar u beschrijft trefzeker zijn grote behoefte aan aandacht en bewondering. En zo werd hij de spreekwoordelijke vogel voor de kat. Ik heb het boek in één ruk uitgelezen, maar hou er een wrang gevoel aan over. In de kunstwereld verwacht je toch een soort verhevenheid, net zoals in de religie. Nog twee uitgelezen gebieden waar de duivel vrij spel heeft. Bedankt voor uw boek! H.D.

Wat een aangename verrassing om van M.B. uw Corneel Barbeel-boek te mogen ontvangen! Hartelijk dank daarvoor! Ik heb uw roman in één ruk uitgelezen. Knap vond ik onder andere de manier waarop verwante ‘historische gevallen’ (Haneman, Claes) het centrale Barbeel-verhaal als het ware aankondigen en een ruimere context geven. Het is een tegelijk bijzonder grappig en triestig boek geworden, een ontluisterend portret van enerzijds vermeende genialiteit en afgrondelijke domheid en anderzijds perfide geslepenheid en listig manipulatiegedrag. Ik heb de hele saga vanuit de verte gevolgd en ik moet bekennen dat enig leedvermaak mij bij de lectuur niet altijd vreemd was. Tegen zoveel zieligheid is geen mens bestand. Proficiat! Van harte, G.W.

Ik prijs uw moed en durf om dit boek te schrijven en waarschijnlijk is de realiteit nog onthutsender. Het boek leest als een trein, mooie dialogen. De reflectie-passage bij het graf van Selma vond ik aangrijpend. Ik vind overigens wel dat Leroo er een beetje bekaaid af komt. Hij en zijn echtgenote hebben wel altijd klaar gestaan voor Raveel en Zulma, voorzover ik weet. Dank voor een prachtig boek en ik ga in Nederland op zoek naar andere Prieelsboeken. Dit smaakt naar meer.

Ik las het meesterwerk van Guy Prieels en hield er een nare smaak in de mond aan over. Wat een gluiperd – we moeten er een werk van de verbeelding in zien, maar dat kan alleen worden gezegd van een serie misplaatste verdachtmakingen. Waar deze L.L. betreffen en ook P.C. (hij ‘sleet’ die werken van Roger niet aan het Rijksmuseum, maar schonk ze) maakte ik me kwaad genoeg om aan de redactie van De Witte Raaf te vragen of ik een recensie mocht schrijven. Maar helaas: ze wilden het onderwerp voor een bredere aanpak van het Machelse gebeuren bewaren en ikzelf zou daar te dicht in de buurt vertoeven om geheel objectief te kunnen zijn. Ik hoop dat de persoon die dit dan wel gaat doen objectief genoeg zal zijn om zich naar behoren te gaan informeren. H.S.

Zwartebruiloftcovermini2
DEWRAAKVANMENEERJULES
demeesterdemuzedeeeuwigheid
Blufcover
Bloedbroeders
Welkom Reacties